Välj en sida

Vill ni jobba för minskandet av giftfärger så är en bra väg att erbjuda medlemmarna ett alternativ.
Många båtägare finner det kostsamt och tidsödande att ta sig till fasta borsttvättar. Sen varierar resultatet mycket från mellan båtmodeller och tvättar.
Vi kommer ut till klubben och gör jobbet utan att båtägare behöver vara på plats. Vi behöver bara tillgång till bryggan samt el inom rimligt avstånd.